THE SUPPORT (SERVICE & MAINTENANCE) PROCESS / SERVISE & MAINTENACE PHASE

W proces serwisowania i konserwacji zaangażowany jest cały zespół, w tym projektanci, programiści, DevOps, QA oraz operatorzy HelpDesk, odpowiedzialni za gromadzenie incydentów i innych żądań klientów. Zaangażowanie członków zespołu jest proporcjonalne do stopnia ważności danego problemu. Usługi są dostępne za pośrednictwem centrum obsługi telefonicznej i operatorów obsługiwanych przez system obsługi zleceń, np. RedMine, Mantis, Jira (lub inny). Pełny cykl życia każdego zlecenia jest obsłużony w odpowiednim narzędziu, a cały proces jest zgodny z ITIL.

amb jest w stanie profesjonalnie obsłużyć proces wsparcia. Nasi Konsultanci są gotowi wspierać klientów poprzez call center, nasi Inżynierowie są dobrze przygotowani do rozwiązywania problemów i do dalszego rozwoju dowolnego rozwiązania, podczas gdy nasz DevOps troszczy się o wdrażanie i wszelkie aspekty infrastruktury, związane z utrzymywanym rozwiązaniem. Z naszymi partnerami, takimi jak wymienione Centra Danych, jesteśmy gotowi zadbać o pełny proces zarządzania cyklem życia produktu.