THE ARCHITECTURE GOVERNANCE PROCESS / DESIGN PHASE

W procesie realizacji wszystkie funkcje techniczne i biznesowe są zaangażowane w budowę oprogramowania. W zależności od struktury zarządzania rozwojem, używanej do realizacji projektu, istnieją różne interakcje i artefakty utworzone przez członków zespołu. Obecnie stosowane metody są oparte na zwinnych frameworkach, takich jak Scrum i Kanban. Zespół pracuje nad produktem w wybranym obszarze i stale udostępnia wersje robocze oprogramowania, aby umożliwić innym członkom i zainteresowanym stronom wczesne uzyskiwanie dostępu do rozwiązania i sprawdzenie, czy jest to zgodne z ich potrzebami. Zwykle na tym etapie definiowane są pewne zmiany, a produkt jest przystosowany do wyraźnych, przeformułowanych oczekiwań.

Takie podejście pozwala na utrzymanie i zwiększenie wartości biznesowej stworzonych produktów. Oprogramowanie jest dostępne w sposób ciągły, wersje komponentów produktu są publikowane przez zespół na platformach (np. Doker, NPM, PIP, Nexus, Artifactory, repozytorium Git, itd.), dzięki czemu DevOps może je udostępnić na zdefiniowanych środowiskach podczas procesu wdrażania.

W procesie rozwoju produktu zapewniamy wysoką jakość poprzez:

  • Test Driven Development (Unit, Integration, Performance, UI tests).
  • Automatyzację testów.
  • Pomiar pokrycia kodu testami.
  • Przeglądy kodu.

W celu lepszego dostosowania środowiska programistycznego do docelowych infrastruktur, korzystamy z platform Vagrant i Docker, co pozwala nam na naśladowanie procesów tworzenia i / lub wdrażania powiązanych zestawów usług w pewnym wirtualnym laboratorium. Działania te służą do oceny i testowania architektury na wczesnym etapie.

Dzięki zapewnieniu stabilności i identyfikowalności procesu rozwoju, dostosowujemy się do przepływu pracy konkretnego klienta i / lub staramy się przekonać klienta do ujednolicenia przepływu pracy w zakresie zarządzania rozwojem i wydaniem.

Jak dotąd wprowadziliśmy z powodzeniem Git Flow, zarówno w firmie, jak i u naszych trzech klientów.

amb jest w pełni zdolne do obsługi każdego etapu zarządzania rozwojem. Nasze interdyscyplinarne zespoły mają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Rozwijamy się w wielu różnych językach i frameworkach, zapewniając jakość nie tylko jako testerzy, ale obejmując wszystkie aspekty QA. Zespoły wspierane są przez liderów działających jako Scrum Masterzy i dbających o wszystkie organizacyjne aspekty rozwoju. Nasi inżynierowie opisują również infrastrukturę potrzebną do uruchomienia oprogramowania (ang. IaaC), nasz DevOps zajmuje się wszystkimi aspektami infrastruktury, w tym Cloud Management (dostawcami usług Cloud, kontami AWS, itp.), zarządzając zgłoszeniami.