PRODUCTION PLANNING PROCESS

Planowanie produkcji jest integralną częścią procesu Kanban lub Scrum. W jakiejkolwiek konstelacji naszych usług świadczonych dla konkretnego klienta, zawsze uczestniczymy w planowaniu, przynajmniej w roli Zespołu (w znaczeniu zespołu Scrum), zobowiązując się do wykonania kolejnej części pracy w następnej iteracji.

Możemy również zapewnić rolę Właściciela Produktu, poszerzając nasze usługi o wysiłki w zakresie planowania, negocjując funkcje biznesowe z zainteresowanymi stronami, określając priorytety wymaganych funkcji biznesowych i odpowiadających im pakietów roboczych, negocjując zakres iteracji z architektami i zespołami, a na koniec dbając o Rejestr Produktu.