TOP 5 najpopularniejszych języków programowania w 2022 roku

-

Czy zastanawialiście się jakie języki programowania były najbardziej popularne i pożądane w 2022 roku? Istnieje ponad 200 różnych języków programowania, ale tylko kilka z nich jest w czołówce najczęściej stosowanych w branży deweloperskiej.

Powołując się na dane z DevJobsScanner w okresie od Października 2021 do Listopada 2022, po przeanalizowaniu ok. 12 milionów ofert pracy dla programistów, wytypowano TOP najczęściej wymaganych języków programowania. Zestawienie zostało utworzone na podstawie badania, którego celem była kategoryzacja ofert pracy według kryteriów: język programowania, minimalizacja błędów oraz znalezienie w ofertach odpowiednich informacji.

 

1. JavaScript / TypeScript

 

Źródło: https://khalilstemmler.com/img/blog/compared/ts-js.png

 

Od czasu jego powstania Java Script nie przestał zyskiwać na popularności przez lata. JavaScript jest jednym z obecnie najbardziej pożądanych języków programowania na rynku IT. Również pojawienie się TypeScript znacznie przyczyniło się do wciąż rosnącej popularności JavaScript. Wiele frameworków takich jak Angular lub NetJS jest w całości napisanych za pomocą TypeScript.

 

2. Python

 

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Python_logo_and_wordmark.svg/2560px-Python_logo_and_wordmark.svg.png

 

Drugim najbardziej pożądanym językiem programowania w 2022 roku w zestawieniu, przygotowanym przez DevJobsScanner, został Python. Miejsce na podium zagwarantowała mu jego wszechstronność, od tworzenia skryptów, przez uruchamianie serwerów, po analizę danych.

 

3. Java

 

Źródło: https://icon-icons.com/icon/java-logo/168609

 

Ostatnie miejsce na podium jako najczęściej poszukiwany język programowania w 2022 roku zajmuje Java. Język Java jest bardzo popularny od momentu, w którym powstał, czyli od 1995 roku. Pomimo spadającej popularności w ostatnich latach, wraz z pojawieniem się nowych języków, takich jak np. Kotlin, nadal zajmuje solidne miejsce w pierwszej trójce. Frameworki takie jak Spring, używane w wielu firmach, przyczyniają się, do wciąż wysokiej pozycji Javy.

 

4. C#

 

Źródło: https://icons8.com/icon/45490/c-sharp-logo-2

 

C# trafił na 4 miejsce. C# jest to wieloparadygmatowy, zorientowany obiektowo język programowania ogólnego przeznaczenia, stworzony głównie w celu wyeliminowania niektórych słabości języka C++. Jako język C# ma szeroki zakres zastosowań. Najczęstsze zastosowania języka C# dotyczy platformy .NET. Jest również intensywnie używany w Unity do pisania skryptów.

 

5. PHP

 

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/PHP-logo.svg/2560px-PHP-logo.svg.png

 

Język, który dwadzieścia siedem lat temu powstał jako „Personal Home Page Tool”, tj. ​​PHP stał się piątym najbardziej poszukiwanym językiem programowania w 2022 roku. Z ofert pracy dla programistów, które pojawiły się na rynku w 2022 roku wynika, że w 1 na 10 ofert wymagana była znajomość PHP.

PHP jest używany głównie do tworzenia stron internetowych, w połączeniu z frameworkami takimi jak Laravel lub Wordpress.

 

 

Podsumowując: JavaScript i TypeScript, będące w czołówce zestawienia stanowią wg DevJobsScanner łącznie ok. 31% ofert pracy. Zarówno Python jak i Java, zajmujące kolejno drugie i trzecie miejsce, nie odstają od JavaScript plasując się na podium z około 20% wynikiem pod względem ilości ofert pracy.

 

 Nasi eksperci są gotowi odpowiedzieć na pytania i chętnie pomogą Tobie w jak najlepszym doborze rozwiązań.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!  

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
 CONSULTING@AMBSOFT.PL