Jak wygląda rynek e-commerce B2B w Polsce?

-

Przyspieszający rozwój rynku B2B to bez wątpienia efekt postępującej digitalizacji oraz realizacji usprawnień procesów biznesowych, który coraz bardziej zajmuje managerów wielu firm. Jest to szczególnie dostrzegalne w firmach posiadających rozproszoną geograficznie strukturę organizacyjną oraz wszędzie tam, gdzie planowanie operacyjne zakupów i sprzedaży jest wyzwaniem. W ostatnim czasie dodatkowymi wyzwaniami stała się dostępność oraz logistyka towarów z uwagi na efekty pandemii oraz wojny w Ukrainie.

Osoby odpowiedzialne za procesy zakupowe w firmach chcą przenosić swoje nawyki ze świata konsumenckiego także na poziom B2B. To, że ten proces już trwa, jest widoczne bezpośrednio w danych rynkowych – dziś szacunkowa wartość sektora zakupów online B2B przekroczyła już 600 mld zł, a jak przewidują eksperci z DHL Express, w najbliższych latach zaobserwujemy silny wzrost e-handlu B2B w ujęciu globalnym. Według ich wyliczeń, do 2025 roku aż 80 proc. wszystkich interakcji sprzedażowych pomiędzy firmami będzie się odbywać online.

Polska pod względem wartości PKB znajduje się w pierwszej dziesiątce gospodarek w Europie jednocześnie zajmując 23. miejsce na świecie.

Roczna wartość transakcji B2B zawieranych w internecie przez firmy w Polsce przekracza 600 mld zł.

Liderami w wykorzystaniu narzędzi internetowych w różnorodnych kanałach sprzedaży internetowej, jeśli chodzi o regiony świata, pozostają Azja i Ameryka Północna. Dynamika wzrostu wartość sprzedaży GMV (Gross Merchandise Value) e-commerce B2B za okres od 2013 r. do 2019 r. w Europie wyniosła +42% i osiągnęła wartość 355 mld USD, w tym samym okresie w Azji wskaźnik wzrósł o 132%, osiągając wartość sprzedaży na poziomie 9,8 bln USD.

Rynki azjatycki i amerykański pokazują, że sprzedaż e-commerce B2B można skutecznie i bezpiecznie realizować w Internecie co potwierdzają osiągane wskaźniki, dlatego doświadczenia tych rynków przeniosą się również w większym stopniu na kontynent europejski. Należy pamiętać, że wysoka dynamika i wartość sprzedaży e-commerce B2B w Azji wynika z olbrzymiej koncentracji w tym rejonie potencjału wytwórczego, masowej produkcji komponentów dla finalnych producentów w innych rejonach świata. To konsekwencja masowego przenoszenia produkcji w rejony niskich kosztów pracy oraz dopuszczenia niższych standardów użytkowania środowiska na cele wytwórcze.

Kluczowe dla procesów e-commerce B2B jest posiadanie lub dostęp do narzędzi i systemów zakupowych.

Klienci, korzystający z platform B2B, oczekują takich samych bądź bardzo podobnych doświadczeń zakupowych, jak podczas korzystania ze sklepów internetowych. Taki trend nazywamy konsumeryzacją kanału B2B. Co to w praktyce oznacza? Projektując cyfrowy kanał B2B należy zadbać o to, aby nasi klienci po pierwsze odczuwali spójność tego kanału z innymi kanałami.

Platforma B2B często wykorzystuje narzędzia marketingowe znane z B2C, jak np. cross-selling i up-selling. Nie możemy zapomnieć, że klienci oczekują odpowiedniej prezentacji produktu, niekompletne informacje mogą zniechęcić do zakupów albo wprowadzić kupującego w błąd. Aktualnie niezwykle popularne są systemy do zarządzania informacją produktową - konsumeryzacja kanału B2B oraz pandemia przyspieszyły rozwój tego obszaru.

Obecnie System Zakupowy to zestaw narzędzi wsparcia dla realizacji procesów zakupowych w firmie. Zakres funkcjonalny można podzielić na dwa obszary: 
SOURCING – dotyczący działań związanych z badaniem rynku dostawców w kontekście zbilansowanych potrzeb własnych firmy (także zbierania informacji o aspektach technicznych i technologicznych, jakie rynek oferuje w połączeniu ze świadczoną usługą czy dostawą) oraz wyborem dostawców. 
E-PROCUREMENT – dotyczy działań typowo operacyjnych dla zakupów. Mamy tu na myśli opracowywanie zapotrzebowań i zamówień w odniesieniu do uzgodnionych i zakontraktowanych wcześniej produktów i usług.

Wiele firm koncentruje się na standaryzacji swoich procesów zakupowych. To słuszny kierunek dla optymalizacji działań operacyjnych firmy. Wciąż jednak pozostają elementy procesu ściśle powiązane z konkretną branżą, gdzie sięgamy po relacje ze specyficznym rynkiem, potrzebujemy odwołać się do równie specyficznej bazy dostawców.

Zainteresowanie takimi specjalistycznymi marketplace’ami sygnalizują przede wszystkim branże: budowlana oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Specyfika tych sektorów wymaga podejmowania szybkich decyzji zakupowych, dlatego tego typu rozwiązania są docenianym wsparciem biznesowym. Z kolei najmniejsze zainteresowanie usługami portali branżowych sygnalizują branże: administracja i działalność wspierająca oraz IT i komunikacja.

Analizując powyższe dane oraz wykorzystując doświadczenie amb software na rynku e-commerce stawiamy na platformy z commercetools: dzięki nim możesz stworzyć swój cyfrowy rynek, zintegrować zewnętrznych dostawców i oferowaćj miliony produktów za pośrednictwem skalowalnej platformy chmurowej commercetools.

Commercetools to platforma typu cloud-native headless z podejściem API-first, dostosowana do architektury mikroserwisów. Oferująca 300 gotowych API. Modułowa architektura pozwala firmom B2B i B2C szybko reagować na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku.
Postawiliśmy na commercetools, bo to partner z podejściem, które pozwala nam budować rozwiązania umożliwiające naszym klientom wykorzystanie bogactwa usług dostępnych na rynku. Mikroserwisy, API-first, chmura, rozwiązania Headless to to, co uosabia obecne trendy w dostarczaniu rozwiązań, co zmniejsza złożoność i zwiększa elastyczność.

Źródło danych: Raport”RYNEK E-COMMERCE B2B W POLSCE” Marketplanet

 

 

Jako commercetools solutions partner chętnie pomożemy w pełni wykorzystać potencjał commercetools Platform i pokażemy, jak optymalizować działania i osiągnąć jak największe korzyści na rynku e-commerce B2B.

 

Jesteśmy SOLUTION PARTNER COMMERCETOOLS.

 

Nasi eksperci są gotowi odpowiedzieć na pytania i chętnie pomogą Tobie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
 CONSULTING@AMBSOFT.PL