ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU

-

Nasze wszechstronne umiejętności pozwalają nam na rozwiązywanie wszystkich aspektów przepływu pracy wykorzystywanych podczas zarządzania dowolnym cyklem życia produktu. Dla każdego rozwiązania i produktu istnieje podobny zestaw podrzędnych procesów zarządzania cyklem życia, które należy rozważyć. amb software, jako doświadczony partner biznesowy, jest w stanie radzić sobie ze wszystkimi aspektami każdej części cyklu życia produktu. Nasi klienci mogą wybierać zestaw usług dostarczanych przez amb. Jesteśmy elastyczni i zawsze dostosowujemy się do oczekiwań klientów.

Lata doświadczeń w różnych dziedzinach rozwoju produktu doprowadziły nas do zrozumienia złożoności Zarządzania Cyklem Życia Produktu, jako zestawu wzajemnie połączonych procesów, angażujących jedną lub więcej firm i ich pracowników. Uczestniczyliśmy w tych procesach, wcielając się w każdą z ról, w zależności od wymagań klienta.

Zdajemy sobie sprawę, że proces ten jest procesem iteracyjnym, który musi być postrzegany jako zespół nieprzerwanie działających podprocesów, angażujących grupę różnych ról. Ich wspólne cele to:

  • Rozwój produktu dzięki zaspokajaniu potrzeb biznesowych (zmieniających się podczas cyklu życia produktu).
  • Dostarczanie produktów w minimalnym czasie wprowadzenia na rynek.
  • Bezpieczeństwo, solidność i dojrzałość produktu.
  • Produkt spełniający SLA.
  • Serwis produktów stawiający sobie za cel satysfakcję użytkownika.

Obecnie produkty IT stanowią agregację usług (lub mikro-usług), aplikacji i modułów. Niektóre z nich stanowią integralną część produktu, podczas gdy inne to powtarzalne usługi, moduły lub aplikacje wielokrotnego użytku, będące rozwiązaniami problemów związanych z cross-concern (na przykład uwierzytelnianie, autoryzacja, monitorowanie, buforowanie itp.).

Aby lepiej zrozumieć ten skomplikowany proces, przygotowaliśmy przegląd całego cyklu życia produktu na wszystkich jego etapach.

THE ARCHITECTURE GOVERNANCE PROCESS / DESIGN PHASE

+

Wszystkie usługi, które skupiają się na produktach (integralne i wielokrotnego użytku), mogą być postrzegane jako całościowa, niekończąca się architektura, która dotyczy Architektury Korporacyjnej. Posiadamy doświadczenie w tej dziedzinie, nie tylko dlatego, że nasi architekci posiadają certyfikat TOGAF, ale przede wszystkim dlatego,...

PRODUCTION PLANNING PROCESS

+

Planowanie produkcji jest integralną częścią procesu Kanban lub Scrum. W jakiejkolwiek konstelacji naszych usług świadczonych dla konkretnego klienta, zawsze uczestniczymy w planowaniu, przynajmniej w roli Zespołu (w znaczeniu zespołu Scrum), zobowiązując się do wykonania kolejnej części pracy w następnej iteracji.Możemy również za...

THE ARCHITECTURE GOVERNANCE PROCESS / DESIGN PHASE

+

W procesie realizacji wszystkie funkcje techniczne i biznesowe są zaangażowane w budowę oprogramowania. W zależności od struktury zarządzania rozwojem, używanej do realizacji projektu, istnieją różne interakcje i artefakty utworzone przez członków zespołu. Obecnie stosowane metody są oparte na zwinnych frameworkach, takich jak Scrum i Kanban. Z...

THE DEPLOYMENT PROCESS / DEPLOYMENT PHASE

+

Procesem wdrażania zajmuje się zespół DevOps, odpowiedzialny za tworzenie środowisk dla możliwych do wdrożenia artefaktów oprogramowania, przygotowywanych podczas procesu tworzenia. Wszystkie kwestie związane z infrastrukturą muszą zostać rozwiązane, dzięki czemu zespół DevOps może zająć się infrastrukturą,...

THE SUPPORT (SERVICE & MAINTENANCE) PROCESS / SERVISE & MAINTENACE PHASE

+

W proces serwisowania i konserwacji zaangażowany jest cały zespół, w tym projektanci, programiści, DevOps, QA oraz operatorzy HelpDesk, odpowiedzialni za gromadzenie incydentów i innych żądań klientów. Zaangażowanie członków zespołu jest proporcjonalne do stopnia ważności danego problemu. Usługi są dostępne za po...

Partnerzy

-