GO TO BRAND z AMB

-

PROMOCJA MARKI AMB SOFTWARE NA RYNKACH PERSPEKTYWICZNYCH

O PROJEKCIE:

Projekt Promocji marki amb software na rynkach perspektywicznych ma na celu rozszerzenie działalności firmy na zagranicznych rynkach oraz promocję naszej marki - marki amb software. Ekspansja na poza unijne rynki docelowe jak Izrael, Japonia oraz USA stwarza nowe perspektywy rozwoju i pozwala zwiększyć skalę działalności naszego przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR.

  • amb software zaoferuje na rynkach perspektywicznych usługi z branży IT, a przez to zwiększy osiągane przychody.
  • Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki produktowej amb software.
  • Udział w targach wzmocni pozycję przedsiębiorstwa w branży IT.

 

2019 - GDZIE MOŻNA NAS SPOTKAĆ:

  • Mobile World Congress 2019 | Barcelona, Hiszpania
  • Hannover Messe 2019 | Hanower, Niemcy
  • IoT World 2019 | Santa Clara, USA
  • Cloud Expo / Internet of Things Expo 2019 | Nowy York, USA
  • Techcrunch Disrupt | San Francisco, USA
  • Oraz targi w Izraelu