Contact

amb software Sp. z o.o.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000190022
NIP: 929-16-67-416 REGON: 971317564

Kredyt Bank: 50 1500 1810 1218 1003 1760 0000
Wysokość kapitału zakładowego - 50.000,00

Adres
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra

Contact us

Get in touch with us. Would you like to cooperate with us? Do you have a question? Please use the form below to get in contact with us.